About Parry's Furniture

Dodrefn Parry’s Furniture is a local business owned and operated by Gwynfor Parry and Carol Parry. For over forty years we have served the Anglesey and North Wales area, offering best prices on assembled furniture for the entire home.

AMDANON NI

Busnes lleol a weithredir gan Gwynfor Parry a Carol Parry yw Dodrefn Parry. Yr ydym wedi gwasanaethu ardal Môn a Gogledd Cymru ers dros deugain mlynedd gan gynnig dodrefn wedi’u cydosod ar gyfer y cartref cyflawn am y prisiau gorau. Y mae’n hathroniaeth yn syml. Yn ein hwarws arddangos, cadwn ein prisiau’n isel fel y gallwn gystadlu’n ffafriol â chadwyni mwy flwyddyn ar ôl blwyddyn. Dewch i edrych yn hamddenol drwy’n dewis anferthol. Ni chredwn y dylid pwyso ar gwsmeriaid i brynu, felly ni fydd gennych werthwyr ymwthgar i ddelio gyda nhw. Serch hynny, yr ydym bob amser yn barod i’ch helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn. Sylweddolwn mor bwysig ydyw gwneud yr union ddewis cywir wrth brynu dodrefn newydd. Cymerwch eich amser. Wedi’r cyfan, mi fydd eich dodrefn newydd yn rhannu’ch cartref am beth amser i ddod! A pheidiwch â phoeni ynghylch cludiant i’ch cartref. Y mae gan Dodrefn Parry dîm cludiant profiadol a fydd yn fwy na hapus i ddodi eich dodrefn newydd yn eich ystafell ddewisol.

ABOUT US

Dodrefn Parry’s Furniture is a local business owned and operated by Gwynfor Parry and Carol Parry. For over forty years we have served the Anglesey and North Wales area, offering best prices on assembled furniture for the entire home. Our philosophy is simple. In our huge warehouse showroom, we keep our costs down so we are able to compete favourably with larger chains year after year. Come and browse through our huge selection at your leisure. We don’t believe in pressure selling so you’ll have no pushy salesmen to deal with. But we are always available to help you in any way we can. We realise how important it is to make exactly the right choice when buying new furniture. Take your time. After all, your new furniture will be sharing your home with you for some time to come! And do not worry about home delivery. Parry’s has a highly experienced delivery team who will be more than happy to place your new furniture in the room of your choice.

Translate »